Praktijk voor kinderoefentherapie Landerd

Bewegen is essentieel voor de ontwikkeling van kinderen, dit ook een favoriete bezigheid van kinderen. Dat kinderen huppelen, springen en spelenderwijs leren is niet altijd vanzelfsprekend.

Er zijn kinderen die angstig, geremd of gespannen zijn tijdens het bewegen. Soms vinden kinderen het moeilijk om bepaalde activiteiten goed uit te voeren hoe hard ze ook hun best doen. Soms loopt een kind hierdoor een motorische achterstand op. Dit kan komen doordat er iets mis is in de verwerking van zintuiglijke prikkels, het zenuwstelsel en/of het bewegingsapparaat. In dat geval kan de kinderoefentherapeut hulp bieden door extra zorg en aandacht aan het kind te geven.

Is dit bij u herkenbaar dan kunt u contact met ons opnemen voor nader overleg. Op deze site staat meer informatie over onze praktijk en onze therapiemogelijkheden.


Kinderoefentherapie Cesar

Wij helpen kinderen met motorische problemen, waardoor bewegen makkelijker en plezieriger wordt.

Plezier heeft een positieve uitwerking op de motorische ontwikkeling en het zelfvertrouwen van een kind.

Kinderoefentherapie is een specialisatie binnen de Oefentherapie Cesar en Mensendieck. Kinderoefentherapie is gericht op het ( senso) motorisch functioneren van het kind en er wordt gekeken naar de normale motorische ontwikkeling van het kind en/of afwijkingen, vertragingen.

Tijdens de therapie wordt aangesloten bij de dagelijkse vaardigheden van het kind. Het spelenderwijs leren, positieve ervaring opdoen en plezier hebben staat tijdens de behandeling op de voorgrond.

Daarnaast is het bieden van een veilige leeromgeving van belang zodat het kind zich motorisch durft te ontwikkelen..