Tarieven Kinderoefentherapie Landerd

Bekijk het tarieven overzicht 2016 (pdf)


Vergoeding van de therapie

Kinderoefentherapie Cesar is een specialisatie van de Oefentherapie Cesar. De gespecialiseerde kinderoefentherapeut heeft na de HBO opleiding Oefentherapie Cesar, een 2 jarige post HBO opleiding Kinderoefentherapie gevolgd en is een bevoegd therapeut. De titel oefentherapeut is wettelijk beschermd. De oefentherapeuten vallen onder artikel 34 van de Wet BIG.

Als kinderoefentherapeut zijn wij aangesloten bij de beroepsvereniging VvOCM en het Platform Kinderoefentherapie. Wij zijn geregistreerd in het kwaliteitsregister voor Paramedici.

Behandelingen kinderoefentherapie worden standaard 18 keer vergoed vanuit de basisverzekering en vervolg behandelingen zijn afhankelijk van de hoogte van uw aanvullende verzekering. Dit is per verzekering verschillend. U kunt zelf in uw polis controleren hoeveel behandelingen er vergoed worden door uw verzekering.

U heeft zelf de verantwoordelijkheid om wijzigingen in uw polis aan ons door te geven.

Bij een chronische verwijzing mag er vanuit de basisverzekering meer dan 18 keer behandeld worden.