Wie zijn wij?

In de praktijk voor kinderoefentherapie Landerd werken Ines Fleskens-Franssen en Els Smilde.

Wij hebben al vele jaren ervaring als kinderoefentherapeut met kinderen met een stoornis binnen het autistischspectrum, hechtingsproblematiek, AD(H)D, sensore integratie problematiek, schrijfproblemen, fysieke-, houdings- en loop problemen, faalangst etc.

 

 


Voor wie?

Wij werken o.a. voor St. Maashorst, cluster 4 school De Vlinder en MKD de Kleine Hoogen, in Reek ( gem. Landerd) en voor kinderen die van buiten de stichting komen.

Per 1 januari 2015 hebben wij ook een praktijk in kindcentrum de Morgenzon in Zeeland (gem. Landerd). Daarnaast biedt de praktijk ook Ouder Kind Interactie begeleiding ( OKI-B) volgens de methode Sherborne.